יום שישי, 29 ביולי 2011

חס"ד הרוח פרק ראשון: דרך צלחה

אנחנו באמצעו של השער הראשון בסדרת השערים הנוכחית, והמחצית הראשונה הוקדשה לעיסוק במרכיבים היסודיים שישמשו אותנו בהמשך.

בפרק המבוא סקרנו את תופעת האיטרות, אשר בעיקרה גורמת לכך שהרוב המכריע של האנושות עושה שימוש מרוכז ומאמץ ממוקד באיכות החומר או באיכות הרוח, ורק מעטים עושים שימוש בשתי האיכויות גם יחד.

מיהו המתבונן?
"...עיניים להם ולא יראו..."
התופעה הזו מקבילה לאיטרות ואלה המצליחים לעשות שימוש בשתי האיכויות (רוח וחומר) במקביל, מפתחים סינרגיה שיכולה להביא לשבירת מעגליות מחזור החיים של ארגונים עסקיים, כפי שהשתקף בפרק השני (החזון העסקי והרוח האנושית).

המגיעים ליכולת של שבירת המעגליות, יכולים להמשיך ליכולת האלכימיה המשלימה את היצר, דרך יצירתיות ועד המצאתיות, כפי שהשתקף בפרק השלישי (קסם היצר והאלכימיה).

שבירת המעגליות, כמו האלכימיה, אינה תוצאה מובטחת ואינה יעד כשלעצמה, אלא היא כלי (להבדיל מיעד), ועל כן ניתחנו בפרק הרביעי (חייו ומותו של תאגיד) את העקרון המזקק את הכיוון אליו ישאף הקפיטן: אבולוציה היא מנגנון הישרדות המצביע על יכולת התאמה למציאות משתנה, אך רבולוציה היא יכולת המצאה מחדש אשר משמרת את יסודות הליבה מן המודל הקודם ומשלבת בדגם החדש איכויות חדשות לצד ויתור על איכויות שהתייתרו עם נטישת הדגם הקודם.

ומכאן, שאבולוציה מתאימה את העבר להווה, בעוד שרבולוציה מייצרת את העתיד באמצעות ההווה.

***

בפרק הנוכחי נעסוק בתבנית בסיסית המשותפת לכל הפרקים הקודמים, ונייחד את הפרק לביאור בסיסי של יחסי הגומלין בין מרכיבי התבנית, ודיון מקדמי בגורמים מגוונים המשפיעים על צלעות המשולש המחברות יחד את זוויות התבנית.

התבנית היא תבנית המשולש הבסיסי של שילוב רוח וחומר, ושלושת זוויותיה הן:
יכולת ראיה, יכולת כוונה, יכולת פעולה.

האם החזון מבוסס על תפיסת מציאות קשיחה או דינאמית?
בשערים הבאים נעמיק בכל אחת מן היכולות הללו, אולם לעת עתה נסתפק במישור הרדוד יותר שלהן, נרכיב את תבנית המשולש הראשוני של חס"ד הרוח (זוהי התבנית הראשונית בסדרת תבניות העקרונות המשלבים רוח וחומר לצורך עסקי).

חס"ד הרוח הוא הרכב של שלוש הזוויות המרכיבות את המשולש הבסיסי שלנו, והן תרגומן של איכויות הרוח (ראיה, כוונה, פעולה), למושגי עולם החומר (חזון, סיבה, דרך), ובשמותיהם המוכרים יותר בלע"ז (Vision, Mission, Plan).

אם כן:

יכולת הראיה היא הגרעין של יכולת החזון (ובלע"ז Vision) [לאן?]
יכולת הכוונה היא ליבו של הכוח המניע את האנרגיה הארגונית (ובלע"ז Mission) [למה?]
יכולת פעולה היא ההינע המובנה של על ציר החומר והזמן של הדרך (ובלע"ז Plan) [איך?]

***

את סיפור המסגרת אשר עטף את איכויות הרוח והחומר של המשולש שלנו בפרקים הקודמים (האלגוריה של הקפיטן והמסע אל העולם העסקי של האלף הבא), השארנו במקום שבו הקברניטים שלנו מפליגים אל העולם של האלף הבא, עולם שבו רוח הארגון מבדלת אותו ממוות לקיום, והיא סך כל הערכים החיוביים שהארגון מייצר עבור האנושות.

האם נקודות הציון קבועות או דינאמיות?
אולם, לרוב הקברניטים יש קונפליקט מובנה בעת היציאה מנמל הבית, שכן היציאה למסע מלווה תמיד בפוטנציאל עצום של גילוי עולמות חדשים, לצד הספקנות המונעת מחוסר בטחון (רגש אנושי בסיסי ושכיח), אשר על פי רוב מחלחל לליבות אנשי הצוות ונוגס בעוצמת הפוטנציאל, ועל כן, קברניט אמיץ יאמר: "הוציאו מלפני את היודעים, כי אלה יספרו לי על האתמול. הביאו אלי את השואלים, כי אלה יספרו לי על המחר".

מהו אותו "מחר" ואיך ידע הקברניט למצוא אותו, לכוון לעברו את הספינה העסקית, ואיך ידע לגבור על הסכנות שבדרך אל היעד?

כיצד יוודא שגם אם יעד המחר הנכון אכן מופה נכון, והמסע אכן יושלם בהגעה לנקודת היעד, לא יקדים קברניט אחר את הקברניט שלנו, ואכן האוצר המיוחל יהיה שם וניתן יהיה לזכות בו?

כל אלה, ועוד המון שאלות אחרות, מנקרות בהכרתו של כל קברניט מיומן.

כאן מקומו של משולש חס"ד הרוח.

***

זווית ראשונה: החזון.

החזון, הוא תולדה של יכולת ראיה, ניתוח, אובייקטיביות, ניטרליות, שיתוף, מיקוד, וכאמור, מחייב יכולת ראיה והבחנה חדה.

הראיה, מחייבת פתיחות, שכן, ככל שטווח הראיה רחב ומגוון יותר, כך עולים סיכויי הדיוק של ניתוח נתוני התצפית הנראים, להנחות עבודה, ולזיהוי של מרכיבים דינמיים של קשת השיקולים להמשך המסע.

האם התנועה היא התקדמות או מיחזור?
הרחבת וגיוון טווח הראיה מחייב צניעות, שכן על מנת להרחיב טווח ולגוון זוויות ראיה, על המתבונן לשתף אחרים, ולעשות שימוש במגוון חושים נרחב יותר של הקשבה לרואים האחרים, קבלת סוגי דיווח הנשענים על מגוון חושים אחרים, על מגוון יכולות אחרות וכיוצא באלה הרחבות.

ומכאן, שככל שירחיב, כן יצא נשכר.

אולם, פתיחות, הרחבה וגיוון לא יספיקו למבקש לראות. יידרשו כמובן גם סבלנות (המתבונן בגולם רגע אחד לפני הולדתו כפרפר יטעה כמובן), ויידרשו יכולות נוספות, כגון ניתוח והערכה, דדוקציה ואינדוקציה,
היפוך מסקנות ראשוניות, הצלבת מקורות מידע, ומעל לכל – הימנעות מן החולשה האנושית המוכרת של הרגשת "חוסר וודאות" המובילה ל"חוסר בטחון" רק בשל העובדה שהשאלות פתוחות עדיין ומבקשות מענה.

ראש וראשון לרואים יניח לאחרים להוציא תשובות מוקדם מכפי שנדרש, ולפעול בחופזה או על יסוד תצפית חלקית בלבד, בעוד הוא ממשיך לראות גם בממהרים "אובייקטים לתצפית", ומכאן, שכאשר יפעל הרואה הסבלן, יעמדו לצידו תובנות רבות יותר שכן גם הממהרים הפכו לנשואי תצפיתו.

מי מהדמויות מאמין שהוא המציאות?
כאן המקום לעצור לרגע, לטובת הספקנים שבינינו, שבוודאי כבר נתקלו במחשבה המתרוצצת במוחם כבר משלב מוקדם יותר של הרצף הלוגי המרחיב כאן את עקרון יכולת הראיה.

תמציתו של הספק המחלחל במחשבה הזו היא: ראיה מגוונת, סבלנות וכיוצא באלה היא איכות נהדרת, אבל בהקשר עסקי היא חייבת לפגוש מימד פרקטי של תיחום בזמן, שהרי עסקים אינם אקדמיה, ולארגון עסקי מונע רווח אין חסד של זמן הרהורים ותצפיות, שכן התחרות עשויה להקדים ארגון המבקש לראות באופן יסודי וממושך.

כאן המקום להזכיר כי מנהלי עסקים יפאניים הפכו תובנה זו למודל עסקי, ויש שהם ממתינים לפני כניסה לשוק עם מוצר חדש או לתוך שוק חדש, בעודם מאפשרים ליריב עסקי להכנס לשוק, הם לומדים את תנועותיו ותגובות השוק, משכללים את המודל שלהם (ולא בכדי זו תופעה עסקית יפנית ולא מערבית, שכן יפאן היא ערש הולדת הזן-בודהיזם).

על אף היות הראיה המפוכחת מולדת, ועל אף היותה טבועה בכל אדם מרגע לידתו, היא עדיין איכות אשר על פי רוב, היא איכות מתפתחת, היא מתחדשת ומתחדדת עם הניסיון, לצד איכויות רבות אחרות המקיימות עימה יחסי גומלין ומתקיימות ממנה באותו האופן בו היא מקיימת עימן יחסי גומלין ומתקיימת מהן.

בתוך רשימת האיכויות הנלוות נמצא במינונים שונים ובהקשרים שונים, איכויות "פרטיות" כמו סבלנות, עומק מחשבה, מיקוד וביזור, הקשרים לוגיים, הקשרים אסוציאטיביים, קישור דיסציפלינות שונות במעגלים מתרחבים, הדמיה, היקש, בקרה ושיקוף עצמי, ביקורת (לעומת ביקורתיות), וכיוצא באלה.

תובנה של YOU או ME או גם וגם?
במעגל שסביב לאיכויות ה"פרטיות", נמצא איכויות אינטראקציוניות כדוגמת תקשורת בינאישית, יכולת שיתוף פעולה, התגברות על המכשול הגדול של האגו הפרטי, יכולת נתינה וקבלה המופרדת מקישור עקרוני עם מודל קח-תן, הבנה נשגבת של עקרונות הדדיות, וכיוצא באלה.

מתוך שני המעגלים הללו (המעגל הפרטי והמעגל הבינאישי), נשלחות קרניים נושאיות (מלשון "נושא") אשר לעין בלתי רוחנית עשויות להראות כאילו היו נבדלות אחת מרעותה על פי הקשרן הנושאי, וקרניים אלה יוצרות אפקט של שמש מתוך שני המעגלים.

קרניים נושאיות אלה, מוכרות יותר כיכולות, ועל פי רוב רואים בהן כמגדירות את מקצועו או את תחום התמחותו של האדם ממנו הן בוקעות (מומחה למסחר, מצחיק ושנון, יזם, ידען, וכיוצא באלה), ולעיתים הן מגדירות את האדם על דרך השלילה (אגואיסט, עצבני, חובבן, וכיוצא באלה).

בעודן תבניות הגדרתיות, המסדירות את העולם שסביבנו בתוך תבניות, אשר לכאורה מאפשרות התייחסות מושגית למבנים לוגיים, שכן תבניות מקילות עלינו את התייחסותנו לסובב אותנו על מודל של דפוס קבוע של פעולה ותוצאה, הרי שהן חרב פיפיות למשתמש באותה מידה שבה הן מהוות יתרון.

צידן השני של התבניות הללו, התרעלה הנסתרת החבויה בהן, היא עובדת היותן מקבעות תבניות על גבי תבניות של דפוסים המוכחים כרצף קבוע של פעולה-תגובה-תוצאה, ובעוד אנו נסמכים עליהן לצורך שכלולן של תבניות מורכבות יותר, אנו מתעלמים מעקרון הדינמיות של המרכיבים, עד לרגע שבו התבניות מתפרקות לנגד עינינו וקורסות כמגדל קלפים במשב של רוח קלה.

כמה דינאמי המודל ועד כמה הוא מותאם לזעזועים?
לבעלי הספק, מומלץ להעלות זכרונות מכל אותם רגעים בהם נאמרו המילים: "אני לא מבין", "איך יכול להיות?", "למה לא אמרתם ש...?", "איך היה אפשר לדעת אם...?"

מגדלים פיננסיים עצומים שנעלמו ביום אחד כאילו לא היו שם קודם, ודוגמאות לאלה אינן חסרות.

ברגע אחד נתון, כך לכאורה לפתע, בלי שאף אחד ראה מראש, צנח ומת תאגיד, או קרסה מערכת שלטונית מדינית, או נפערה תהום מוניטרית, או, מנגד, נולדה הזדמנות עסקית עצומה שאיש לא הבחין בה עד שהגיע האקזיט של המיליונים וכל המתבוננים בעיניים כלות בקופה התופחת אומרים לעצמם: "הרי זה כל כך פשוט, איך זה שלא חשבנו על זה קודם?"

למי שעדיין נותר ספק, מומלץ לנסות לנתח את יסודות המחאה העממית השוטפת כעת מדינות רבות (כולל ישראל עצמה), ולנסות להסביר איך למשל גוגל או פייסבוק הצמיחו מיליארדרים בקנה מידה עולמי בתוך שנים ספורות בלבד. העיוורון בהקשר זה נותח בבלוג הרהורים בפרק "סדום בתל-אביב".

יש משהו בתבניות ההתייחסות שלנו למציאות הסובבת אותנו הגורם לנו לעיוורון חלקי.

אמונה עיוורת ביכולת ראיה עשויה להיות חרב פיפיות
העיוורון הזה מתגבר ככל שאנו הופכים למומחים (לכאורה) בתחום התייחסותנו האישי או המקצועי, שכן מחד, ככל שאנו מחברים יותר בדידים לתבניות אנו משפרים את יכולת החיזוי שלנו, ומנגד, ככל שאני מחברים יותר תבניות כך אנו מאבדים את היחס האישי לבדידים המרכיבים את התבניות.

העיוורון הזה נכון בהקשר של חיבור אנשים לתבניות, של חיבור חומר לתבניות, של חיבור תבניות לתבניות.

העיוורון הזה הוא סוג של ראיה ממוקדת המאבדת את ההקשר של התמונה הממוקדת אל הפאזל הדינאמי שבו היא מהווה מרכיב בלבד.

העיוורון הזה, על אף שהוא תולדה של תצפיות נכונות, הוא נוקשה ומובנה מדי באופן שבו הוא מוכל על המציאות הדינאמית, וכאשר הוא מתקשה די הצורך הוא פועל כנגד המודל שלנו, אותו המודל שעד כה שירת אותנו נאמנה, הופך מבלי משים לכשל מערכתי הפועל נגד המערכת שלנו כאילו היה סוס טרויאני או וירוס.

האם אתה נוהג קדימה תוך התבוננות בתבנית מן העבר?
בספרות הניהול המקצועית, ואם זכרוני אינו מטעני זה היה פיטר דרוקר שטבע את ההסבר הויזואלי המעולה: "כאילו היה הנהג ברכב נוהג קדימה כאשר הוא מקיש על כיוון הנהיגה רק דרך התבוננות במראה".

התבניות הן מראה, והן אכן מראות למתבונן תמונה המבוססת על מציאות והקשרים לוגיים נכונים, אולם הן תמונות של העבר ולא של העתיד.

כאן אנו מגיעים לסיומו של מסע קצר, מסע המהווה הצצה קטנה לעולם הראיה והעיוורון מתוך תובנה רוחנית, מסע שסיפק מעט הקשרים לאיכויות משיקות וגורמים תורמים להרחבת איכות הראיה, לשיפור יכולת הראיה, ומעט רמזים לכלים שיסייעו ביד הקברניט המבקש לבנות תשתית של חזון (Vision).

החזון, כשלעצמו, אינו אלא זווית אחת מתוך שלוש זוויות, המרכיבות יחדיו את המשולש הבסיסי של עקרון יסוד ראשון בתשתית החיבור של עקרונות הרוח אל עולם החומר, ועל כן, אין בו ערך כשלעצמו מלבד הערך של תרגול יכולת הראיה.

הקברניט המבקש להבנות את יכולת הראיה ולהעמידה במבחן, יוכל להעביר אירוע ארגוני דרך כמה מהאיכויות המוצעות בפרק הזה ולבחון היכן נמצאו "שטחים מתים" בראיה הארגונית, ממש כאילו היה נוהג ברכב האירוע ללא מראות.

דרך צלחה!יום שבת, 16 ביולי 2011

מת בשיבה טובה או נולד בשעה טובה – חייו ומותו של תאגיד


 

הטקס התחיל בדיוק בזמן, וכולם עזבו לרגע את מרוץ החיים לכבוד האירוע. מן הנאומים שנישאו על ידי המקורבים, לא ניתן היה להבין אם מדובר בלידה או במוות.

מצד אחד לכל הנאומים שנישאו היה את אותו הכיוון שהעביר מסר של אופטימיות זהירה, ומצד שני לכל הנואמים שנאמו היה מבט חלול המשקף חוסר הבנה של הרגע ומהותו.

הטקס הסתיים, ואני ניסיתי להבין אם הרגע נולד תאגיד חדש, או הלך לעולמו תאגיד אחר.את הפרק הקודם השארנו כאשר זיהינו משט של אניות, שעל סיפונן קפיטנים בני הדור החדש של עולם החומר, אשר פרשו את מפרשי הרוח באמצעות התובנה כי רוח הארגון מבדלת אותו ממוות לקיום, והיא סך כל הערכים החיוביים שהארגון מייצר עבור האנושות.על סיפונן של אניות אלה נישא המסר הזה, ולא רק בינות לדפים המצהיבים ביומן המסע הקפיטן,  הכרוכים בכריכת עור מיושנת שימיה כימי חייהן של שיטות בהן הקפיטן עוד היה עטור כובע של שלוש פינות וידו האחת נתונה בסד מתכת אשר וו מעטר את אחריתו.

המסר הזה נישא בין קציני הסיפון ועד אחרון הספנים והוא מייחד את כלל אנשי הצוות, משום שהקפיטן הוא בכלל אלכימאי של נפש האדם, ואת ידע הספנות הוא השאיר לבעלי המקצוע. הקפיטן-האלכימאי הזה מרתק את הספנים משום שהוא מפעיל את מקורות היצר, היצירה והיצירתיות המצויים מדרך הטבע בצוות, וממקור זה הוא שואב את העוצמה והביטחון למסע הארוך לעבר היבשות החדשות של עולם החומר העסקי.

היום אנו חוזרים לחדרו של הקפיטן-אלכימאי שלנו, על מנת לראות מקרוב מעט מן הכלים שהחליפו את המחוגה והסרגל המסורתיים שנחו על שולחנו לצד המפות והאקדח.

הקפיטן פינה משולחנו את כל הכלים המסורתיים ששימשו את אבות אבותיו, אבל חשוב מכך, הוא פינה את הכלים הללו ממוחו וממחשבותיו.

מה נשקף מהחלון הצר של הדוחות?

מהם הכלים החדשים האלה?

מן הסתם לא נרחיב במגוון, גם משום הצורך למקד את הפרק וגם משום שכל כלי מן הארגז מבוסס על השילוב שבין הרוח והחומר, ולפיכך על אף שלכלים אלה שימושים רבים ומגוונים, הרי שרובם ככולם מבוססים על אותם עקרונות מעולם הרוח, ועל כן, די לנו בכלי אחד, לפחות לעת עתה.

הכלי שעליו יסב הפרק של היום הוא ההתמרה.

ההתמרה היא היכולת להמציא את מושא ההתמרה מחדש בהתאם לשינויים המתבקשים על ידי הסביבה, על מנת לשמר את האנרגיה הבסיסית המתקיימת במושא ההתמרה, ולאפשר לו להתקיים בהתאמה לנסיבות.

אולם, ככל שזה נשמע פשוט ומובן מאליו, וככל שבוודאי כל קפיטן יוכל לומר "הרי את זה בדיוק אני עושה", אין הדבר פשוט כלל וכלל, ומשום שכל עקרון מעולם הרוח עשוי להטעות עין בלתי מודעת, נדון באיכויות המודעות השונות הנדרשות ממפעיל העיקרון על מנת להפעילו כמפרש לרוח ולא כתכריך לגוויה.

מרכיב ראשון הוא הערך האמיתי של ההתמרה והמשקל הסגולי הרוחני שלה, הנגזרים ממידת יכולתו של האובייקט המותמר להכיל יותר רוח באמצעות אותה כמות חומר.

להדגמת המרכיב הראשון, נמשיל את האובייקט למפרש. כשלון התמרה יהיה בהארכת המפרש, בהרחבתו, בשימוש מוגבר, במתיחה, ובכל מעשה של חדגוניות המבוססת על שימושיות. לצורך המחשת הדוגמה אף מעבר לכך, גם שימוש מועצם המפיק מן המפרש יותר רוח אך ממוקד בהגברת השימוש הנוכחי תיחשב ככשלון.
התמרה היא שיפור (להבדיל משינוי)
אבל לא כל שיפור הוא התמרה

מה אם כן ייחשב כהצלחת התמרה של מפרש?

כאן אנו חוזרים למשפט (סתמי לכאורה שנאמר קודם לכן), ונבאר אותו מעט לעומקו.

הקפיטן פינה משולחנו את כל הכלים המסורתיים ששימשו את אבות אבותיו, אבל חשוב מכך, הוא פינה את הכלים הללו ממוחו וממחשבותיו.

הקפיטן שלנו לא מניח שהוא יודע את התשובה, אלא מניח לתשובה לנבוע מתוך עצמה. תחת כפיית הכלים המסורתיים, ומחשבותיו וידיעותיו הם בהחלט בין הכלים הללו (המסורתיים), הוא מתרכז בזיהוי הפוטנציאל הסמוי ומבקש את התשובות לשאלותיו מן היצר, היצירה והיצירתיות.

הקפיטן שלנו שואל את השאלה ומטה מודעות קשובה למציאות על מנת למצוא את התשובה.

הקפיטן שלנו מזכיר לעצמו בכל עת את האמרה: "הוציאו מלפני את היודעים, כי אלה יספרו לי על האתמול. הביאו אלי את השואלים, כי אלה יספרו לי על המחר".

היודעים מייצגים את האתמול, והם נדמים בעיני הקפיטן שלנו לנווטים המבקשים להגיע אל העולם החדש על ידי שימוש במפות של העולם הישן, והוא מוותר על שירותיהם ככל שהדבר נוגע להפלגה במיימי הימים שמעבר למפות שהועמסו על האניה בנמל המוצא.

***

באחד מספרי הניהול שקראתי לפני שנים רבות, ספר שנכתב על ידי מנהל של קונצרן גלובלי מן העולם הישן אשר עשה שימוש בכלי העולם החדש, הביא הסופר דוגמא ממנכ"ל של ארגון שניהל את עסקי התשתיות שלו מול ממשלות אסיאתיות. ביום בהיר אחד, כתוצאה ממשבר כלכלי באסיה, החלו הזמנות מממשלות רבות להתבטל ברצף מסחרר, ונדמה היה שהחברה עומדת בפני כליה מוחלטת.
המנכ"ל הנ"ל גייס מיד פגישה כללית של כל עובדי החברה, סיפר להם את העובדות והתרחיש שראה אל מול עיניו, והזמין את הנוכחים להגיב.
הס הושלך באולם, וכל שורות הסמנכ"לים, הדירקטורים, המנהלים הבכירים הוכו בתדהמה. מובן מאליו שאף אחד לא פצה פה, וניתן היה לראות שרשראות היררכיות מחליפות מבטים של מבוכה ותדהמה.
לאחר דקות ארוכות של דממה מוחלטת, נשמע קול דק מקצה האולם הרחוק.
היתה זו מזכירה, שעבדה כמחליפה זמנית בקומת ההנהלה, וכל תפקידה התמצה במתן מענה לשיחות טלפון שהגיעו למשרדים הראשיים כשיחות כלליות שלא היו ממוענות לאדם זה או אחר.
לאחר שביקשה את רשות הדיבור, ולאחר שסיימה להביע רגשות נחיתות והתנצלות מראש על דבריה, היא סיפרה כי לאחרונה החלה לקבל שיחות בתדירות הולכת וגוברת, ובסה"כ היו פחות מעשר שיחות כאלה עד כה, אבל כל השיחות נסבו על אותו נושא.
הדוברים מצידו השני של הקו שאלו האם החברה מבצעת גם עבודות תשתית פרטיות מול יזמים פרטיים, או רק מול ממשלות, והאם מלבד תשתיות כבישים החברה מבצעת גם בניית גשרים.
על מנת לקצר כאן, אספר רק שלאחר שהכיוון שהובע על ידי המזכירה הזמנית נחקר ומוצה, פתח הארגון קו מוצר חדש ולאחר שנים מספר הפך המוצר החדש להכנסה של 20% מהכנסות הארגון.

***
להסתכל אין משמעו לראות
לראות אין משמעו להבין
להבין אין משמעו לפעול
קפיטן המניח כי המסע שלו הוא מסע למציאת תשובות, מעריך את מציאת התשובות כנקודת היחס לניווט שלו, תחת שימוש במציאת השאלות הנכונות שיובילו לתשובות הנכונות כנקודת יחוס, ולפיכך הוא משאיר מרחבים שלמים שאינם באים בכלל במסגרת האפשרויות הפתוחות בפניו.

במרחבי העולם שנשאר מאחור, ממנו יצאו הספינות המפליגות אל העולם החדש, מוערך הידע המתועד ולא הפתיחות לידע החדש הזמין לאנושות, הידע החדש המתגלה בכל יום, ומתרחב ככל שהאנושות מתפתחת מציע שלל אפשרויות מתגבר בקצב מעריכי (אקספוננטיאלי), ומאוד לא ליניארי.

מאידך, על שולחנו של הקפיטן בן הדור הישן מונחים כלים ליניאריים לרוב, ומעט מאוד, אם בכלל, כלים נטולי חדגוניות, ועוד פחות מכך – הכרה פתוחה וקשובה.

אבולוציה או רבולוציה?
בהעדר כלים להכרת המציאות המשתנה בקצב מסחרר, ובהעדר פתיחות לאלכימיה אנושית שתאפשר זרימת מידע חיוני (דוגמת המזכירה שלעיל), תדעך לאיטה הרלוונטיות של הקפיטנים בני הדור הישן ואיתם הרלוונטיות של הערך המוסף שהארגון מייצר עבור האנושות.

רוח הארגון מבדלת אותו ממוות לקיום, והיא סך כל הערכים החיוביים שהארגון מייצר עבור האנושות.

אי ליניאריות היא עובדה קיומית, ובני האדם מבקשים ליניאריות, תבניתיות, טייסים אוטומאטיים המתבייתים על קווי רווחיות בעלי שיפוע מתמיד הניתן לחיזוי. על מנת לשמר ליניאריות ולתחזקה, משקיעים ארגונים רבים מאמצים עילאיים לתעד את המציאות, לעבד את המספרים, לבנות תקציבים מכווני סעיפי הוצאה ברורים וידועים מראש, שמירה על קו הוצאות רזה ומתח רווחיות תפעולית משופר, הכל בנוי כמנגנון מסודר ומאורגן, צפוי וידוע על בסיס רבעוני.
ליניאריות היא תמונה חד מימדית של המציאות

הליניאריות הזו, מלווה בתבניתיות תשתיתית וערכית, בהיררכיה המשמרת ומתחזקת את עצמה – כל כולה מכוונת הנצחת התחזית ולא יצירת מציאות.

במציאות שכזו, אף מלח (ובמקרה שלנו: מלחית), אינו מתוגמל עבור היצר, עבור היצירה והיצירתיות, והקוגניציה הארגונית אינה מפנה מקום לרגש, והיא מבקשת 1+1+1+1 עד אינסוף, מתוך הנחה שהתבניתיות ניתנת לחיזוי ואינה נתונה לדינאמיקות המורכבות של החיים.

אני מזמין כל קורא לסתור את הטענה הבאה, על פיה הדבר הסטטי היחיד בקיום הוא העובדה שהכל דינאמי ורק המוות (וגם על זה ניתן להתווכח) הוא סופי וידוע מראש.

מכאן, שקפיטן שאינו מזריק מידות ראויות של דינאמיות מחשבתית, תשתיתית, הכרתית, היררכית, מוצרית, כלכלית, משפטית, שיווקית, דן את עצמו ואת הארגון אל עברה של כרוניקת מוות קבועה וידועה מראש.

במכון הפתולוגי המשפטי ידעו להאריך בהסברים מלומדים על הפתולוגיה הארגונית שהובילה למוות, בין אם הייתה זו הסתיידות עורקים או שבץ מוחי, בין אם תאים שהחלו פועלים על דעת עצמם כמעשה הסרטן, או כשל המערכת החיסונית שהוביל לקריסת מערכות פתאומית.
האם מרקו פולו היה מקבל בארגון שלך צי אניות או גיליוטינה?

הגדרת חיים היא אורגניזם המווסת את עצמו ומגיב לסביבה החיצונית. גם ארגונים, כבני האדם, הם איטיים או מהירים, שמנים או רזים, מגיבים או איטיים, בריאים או חולים, ויש להם פתולוגיה משלהם.

וכאן מתבקשת תזכורת חוזרת לעקרון שנזכר קודם לכן, בענין ההבדל שבין ארגון ובן אנוש.

בעוד שבן אנוש מעולם לא גבר על טווח המחיה של הגוף הפיזי, ארגונים אינם מושפעים מן הכלל הזה שכן בעוד רוח הארגון יכולה להמשיך להתקיים כל עוד היא רלוונטית לקידום האנושות, גופם מאידך, מעצם מהותו, מתחלף עם השינויים בהון האנושי המרכיב את גופם, ויכול, להמשיך להתחלף לנצח, כל עוד רוח הארגון מקיימת את הכלל הבסיסי של ערך אמיתי לאנושות.

לא נדון בכלים נוספים העומדים לרשות הקפיטן המודרני בפרק זה, אך נסיים בכל זאת בשאלה פתוחה (כראוי לפרק העוסק בקו התפר שבין השאלה והתשובה):

האם הארגון שלך מתקיים על הציר של אבולוציה או רבולוציה?

וכדי לסייע בחשיבה האישית על השאלה הזו, נבהיר כי האבולוציה היא הבחירה הטבעית המבוססת על יכולת האורגניזם להתאים את עצמו לסביבה, בעוד שהרבולוציה היא מוטציונית מעיקרה, והיא שינוי וזניחת הקוד הגנטי.


מי מפעיל את הארגון המודרני?
הקפיטן של הדור החדש או קפטן קוק?
ארגון אבולוציוני ירחיב אחיזה בעולם הישן (ציד באוקיינוס אדום), בעוד שארגון רבולוציוני יצור עולם חדש (הגדרת אוקיינוסים כחולים).

ואתה, כקפיטן בראש הארגון, האם אתה מקרב אליך ומחזק תפיסות אבולוציוניות על פי כללי הבחירה הטבעית של "ברומא היה רומאי", או שאתה מזמין אליך רבולוציונריות מוטציוניות המסוגלות לפתוח מפות של חזון לעולמות של מחר?

מה תהיה הקריאה הבאה שתשודר למלחים על הספינה שלך קפיטן?

קציני הסיפון משליטים תרבות של: "שקט, מפליגים"

או:

מלח צעיר שהיה ער כל הלילה, הביט לאופק, וצורח במלוא גרון לקראת הזריחה: "א....ד....מ....ה....!"

מתי בפעם האחרונה נשמעה הקריאה "אדמה" מעל הסיפון?
 

יום שבת, 9 ביולי 2011

הקוסם של היצר, היצירתיות וההמצאתיות


הארגונים של האלף הבא יתאמצו פחות בלחפש ויותר בלמצוא. הם ימצאו יצירתיות לא רק באמצעות האדם אלא גם בתוכו. הם יעודדו את רוח האדם (והמפרש האישי), וייצרו, באמצעות ערכים אוניברסליים, קשר אמיץ בין האדם והארגון. די בעיון קצר ברשימת עשירי תבל כדי לזהות את ניצני הקברניטים הראשונים מפליגים אל עולם חדש (עיין ערך גוגל ופייסבוק).

האלכימיה של ההמצאתיות: רוח בחומר  -  The alchemy of innovation: spiritual materialism 


שתי הענקיות הצעירות, גוגל (נערה מתבגרת בת 15 לערך), ופייסבוק (ילדונת בת חצי מגילה של גוגל), הן שתי דמויות מפתח בעולם החומר הוירטואלי, ושתיהן מחזיקות בשיאים שהילדים הגדולים יכולים רק להתקנא בהן.

והגדולים אכן מתקנאים.

העולם השתנה ורעיונות בעלי פוטנציאל יכולים לצמוח בו למימדים שמעולם לא ראינו כמותם, אבל זה לא השינוי העיקרי שאפשר לשתי הענקיות האלה להגיע למקום שבו הן נמצאות היום.

השינוי המהותי הוא בהתנתקות מן העקרונות המדעיים שאיפיינו את התקופה שקדמה ל WWW.

השינוי הוא בהתנתקות מן התקופה שבה הממסדים העסקיים של הדורות הקודמים, המבוססים על השיטות הישנות של "הון מייצר", ושל "הון ושלטון", אשר נשענו על עקרונות ניוטוניים של כבידה ומשיכה, מפנים את מקומם למציאות חדשה.

המציאות החדשה הזו היא הקסם. מיהו הקוסם?


במציאות החדשה הזו, עוצמתו של הרעיון גוברת בנקל על כוחות ה"קליקה של הפיאודליזם המודרני", ועוצמה זו מפקיעה מידיהם של קונגלומרטים בני הדור הישן תחומים שבכוחם לשנות לבלי הכר את המציאות הכלכלית העסקית של האלף הבא.

גוגל הפקיעה את תחום המידע, ויצרה נחשול עצום של ידע זמין ונגיש, המתפרש מקצה העולם ועד קצהו, המידע זמין לכולם, והידע הנצבר על ידי מי שעד לא מזמן קרא עיתון יומי מקומי לכל היותר, עולה בקצב מסחרר.

פייסבוק הפקיעה את התקשורת ואת האלמוניות, ובעזרת השילוב בין שני התחומים המופקעים מן הפיאודלים המודרניים – יצרה קהילה עולמית שעתידה למוטט גבולות ומסגרות חברתיות, תרבותיות, דתיות ולאומיות.

התשתית החברתית הזו ממוטטת מדינות המדכאות את רוח האדם ויצריו, והקונגלומרטים הפיאודליים המדכאים את רוח האדם אינם חסינים.

והנה, שתי הבנות הצעירות האלה, אשר בעליהן ממוקמים אחר כבוד במקומות 24 ו- 52 ברשימת עשירי העולם, מניעות מהפכות אשר הטכנולוגיה מהווה מרכיב חשוב אך שולי באותה עת.

גוגל התחילה מאלגוריתם שביטא צורך להכניס את כמות המידע העצומה על גבי הרשת לתוך תבניות בהתאם לצורך האנושי בתבניות, ופייסבוק התחילה מרגש נקמה שביטא את הצורך לתקשורת מקרבת בין אנשים אשר תמגר את האנונימיות שפגעה כה קשה ברשת WWW בתחילת דרכה.

אם ניזכר בפרק הקודם, משפט המפתח בו היה: רוח הארגון מבדלת אותו ממוות לקיום, והיא סך כל הערכים החיוביים שהארגון מייצר עבור האנושות.

הולדתן והצלחתן המטאורית של שתי הבנות גוגל ופייסבוק, מבססות בבטחה את התיאוריה שארגון המייצר ערכים חיוביים המקדמים את האנושות, מקבל מכפיל רוח לעוצמת פוטנציאל החומר שלו.

***

השבוע יצאו שתי הענקיות עם חידושים לכאורה המיועדים למנף את יכולותיהן הנוכחיות למקומות חדשים.

גוגל בישרה לנו על גוגל+, המתעתדת להניח תשתית לרשת חברתית שתתחרה בפייסבוק, בעוד שפייסבוק מצידה בישרה לנו על שותפות עם סקייפ שתאפשר לנו שיחות וידאו בחינם על התשתית של פייסבוק.

מבלי להעמיק יתר על הנדרש לצורך הפרק הזה בניתוח הפוטנציאל העיסקי של כל אחת משתי ההכרזות הללו, ניתן לומר רק לצורך הדיון כאן כי בעוד שפייסבוק מעמיקה את אחיזתה במטרות העל שלה (תקשורת בלתי אנונימית ויצירת קהילה עולמית), גוגל מצידה מרחיבה את מסגרת המטרות המקורית שלה ומתרחבת לתחומה של פייסבוק.

האחת מתמקדת ומתעמקת, והשניה מתרחבת ומתקרבת.

***

וכאן אנו מגיעים לנושא המרכזי של הפרק השבועי.

חברות רבות תרות כיום אחרי מרכיבים שונים המכילים פוטנציאל לקיום מתמשך של יעדי הצמיחה שלהן, ואלה עושות שימוש במנועי צמיחה מגוונים, חלקם אורגניים (למשל מחקר ופיתוח), וחלקם חוץ-אורגניים (למשל רכישות ומיזוגים).

לחברות התרות אחרי מנועי צמיחה כאמור, יש נטייה טבעית להפעיל מנגנוני חיפוש לאיתור הזדמנויות הנשענים רובם ככולם על דפוסי פעולה מבוססי חומר, על אף שהחיפוש עצמו מונע על ידי צורך טבעי של התרחבות וצמיחה, צורך שהוא בעיקרו צורך הנשען על חומר ורוח גם יחד.

מכאן, שחברות המבקשות למצוא מנועי צמיחה כאמור, יעשירו את טווח החיפוש ומן הסתם את יכולת הדיוק וההתאמה, אם יעשו שימוש במקביל לחיפוש ממוקד החומר, להעשרת המודל במנועי צמיחה מעולם הרוח.

מהם המודלים לצמיחה מבוססי עולם הרוח?


מובן מאליו שלא נסקור כאן מודלים רבים, ולצורך הענין, ובמיוחד לצורך מיקוד הפרק הזה, נתרכז במנוע אחד לדוגמא, אשר על פי רוב אינו שכיח במידת שימושו, והוא מקיים את אחד מכללי הזהב של הרוח: יחס הפוך בין תשומה לתפוקה.

המודל שנעסוק בו הוא: המצאתיות, יצירתיות ויצר – Creation, Creativity, Innovation.

***

בטרם נצא לדרך, ניקח מצב המוכר לכולנו ונבין דרכו עקרון רוחני בסיסי שישמש אותנו בהמשך הפרק: אנחנו רוצים לצאת מהבית ולא מוצאים את צרור המפתחות.

כשאנו מחפשים את המפתח זה משום שאיננו יודעים היכן הוא נמצא אך אנו יודעים שהוא קיים, אחרת לא היינו מחפשים. כשאנו צוחקים אחרי שמצאנו אותו, כי הוא היה בדיוק במקום הנכון (אבל אנו היינו במקום הלא נכון, פיזית, נפשית, פסיכולוגית, מנטלית...), זה משום שכאשר אנו לא נמצאים היכן שהיינו צריכים להיות, זה בגללנו ולא בגלל המפתח.


הנמשל כאן הוא שהדבר שאותו אנו מחפשים, נמצא, ובדרך כלל הוא ממש מתחת לאף, ובדיוק במקום שבו היינו מוצאים אותו בקלות אם רק היינו נוכחים לחלוטין בהוויה, והוא כל כך פשוט עד שאנו נדהמים מהקלות הבלתי נסבלת של רגע ההתגלות (אבל רק בדיעבד, והראיה: אנו ממשיכים לחפש).

***

המצאתיות, יצירתיות ויצר – Creation, Creativity, Innovation.

החסידות יודעת לספר כי "כשנטלו את היצר – ניטלה היצירה".

הקשר שבין האיכויות הללו הוא קשר של תלות סיבתית (להבדיל מתלות נסיבתית), והמשמעות של קשר זה היא שהמצאתיות היא תהליך שתחילתו ביצר (הצורך הבסיסי ביותר, אנרגיה מזוקקת של צורך אינסטינקטיבי), המשכו ביצירתיות (תהליך המקושר לרוב עם אמנות ואומנות) ובהמשכו ההמצאתיות (המקושרת על פי רוב עם פריצת דרך מחשבתית).

ומכאן, והפעם בהיקש לאחור, אין המצאתיות בלעדי יצירתיות, ואין יצירתיות שאינה מבוססת על יצר.

עד כאן, לוגי לחלוטין, אין כאן חידוש בשום צורה ואופן.

אבל כאן משתלב עיקרון שדיברנו בו קודם לכן: יחס הפוך בין תשומה לתפוקה.

הנוסחא המתבקשת כאן היא השפעה מקסימלית על היצר, אשר תניע על היצירתיות ותפיק המצאתיות, באופן שבו היצר הוא התפוקה (ולא תשומה).

מי בארגון שלך מגיע בבוקר ורואה את הקסם?
מי בארגון שלך מגיע בבוקר ורואה את השעון?

על פי רוב, ארגונים עסקיים מתגמלים תפוקה יצרנית (להבדיל מתפוקה יצירתית), מה שהופך את עלויות הייצור לתשומות.

המודל ההפוך המוצע כאן, מציע לעודד את רוח האדם על ידי עידוד היצר הטבעי הטבוע בו לביטחון, הגשמה, הצלחה וחירות, על דרך של הפיכת בני האדם המרכיבים את הארגון לאנשים המונעים על ידי יצירתיות מכוונת המצאתיות.באופן זה (ונדון מאוחר יותר באופן המימוש של המודל), כל אדם המועסק בארגון רואה בהצלחת הארגון את הצלחתו שלו, שכן הארגון מסייע לאדם במימוש עצמו ומייצר על ידי כך אפשרות למימוש הקולקטיבי במעגלים מתפתחים ומתרחבים של מחלקות, אגפים, חטיבות ועד לרמת הארגון כולו.


בדרך זו, הארגון מניע אנרגיה רדומה של יצר בטחון (תעסוקתי קיומי), הגשמה (פוטנציאל אישי), הצלחה (מימוש חברתי) וחירות (כלכלית ורוחנית).

מי מהם מגיע בבוקר לארגון שלך?
רוח יצר כבויה או סופת יצר מצליחה?


האנרגיה הרדומה הזו נמצאת בכל אדם, בכל עת ובכל מצב, ורק מנהיגים יחידי סגולה מזהים את הפוטנציאל הטמון בה ורותמים אותה להצלחה משותפת של הארגון והאדם.

יצר האדם אולי רע מנעוריו אבל הוא טוב מיסודו.

באופן כזה, הארגון יכול להרזות שכבות שומן של יחס כמותי בין מנהלים ועובדים, שכן האדם המונע יצר אינו זקוק למנהל שיעודד אותו או ימדוד אותו. הוא פועל מכח אינרציה טבעית, וכל רגע של שאינו מנוצל עד תום לטובת התקדמות יצירתית (והמצאתית) הוא רגע של חסר ביצר האישי (להבדיל מחסר בצורך ארגוני).

במקביל להפחתת תשומות של שכבות שומן ניהוליות, התפוקה של המערכת מתגברת שכן היצר האישי ניזון תמיד מיצר התחרותיות, ולפיכך שתי וערב של יצרים אישיים מפיקים רשת של תפוקות מוגברות שלצידן קו מתפתח תמידית של תשומות מופחתות.

בימי הביניים נחשבו הקוסמים למי שיכלו להפוך מתכות פשוטות לזהב, ולכאורה היו בעלי יכולות אלכימיות המסוגלות להמיר את הפשוט במובחר.

דרך הקסם של עולם הכלכלה העסקי נמצאת בהתמרת המצוי לרצוי, וכח האדם של ארגון הוא מלאי מצוי שאינו מותמר למקום הרצוי באמצעים הרצויים.


ראית האופק היא איכות של רוח וחומר
משימה להשגתו היא איכות של חומר
רוח הערכים לחיבור האופק עם המשימה


איזו דרך טובה יותר להביא יצירתיות מאשר לאפשר לה להגיע אליך במקום ללכת לחפש אותה. לעשות שימוש בעובדים כדי שרעיונות יצירתיים יתפתחו, יובאו ויתוגמלו. לאפשר לעובדים לייצר ערך עצמי, ערך מתרחב מחלקתי, שיהפוך לערך עצום תאגידי. יצירתיות יכולה לבוא דרך חידוש טכנולוגי, אבל גם דרך שינוי מבני, שינוי תהליכי, שינוי תפיסתי, שינוי שיווקי וכו'.

העובדים נמצאים במקומות האלה. בכל אחד ואחד מהם. אם היו מחוברים ליצר, ליצירתיות ולהמצאתיות בזמן שהם מבצעים את מלאכתם, כל אחד מהם היה מביא ערך מוסף באופן המגביר את התפוקה ומפחית את התשומה.

יצירה היא יצר. היא רגש. היא אינה חפץ. היא נובעת מתוך האדם ואינה מושתלת בתוכו. היא מחייבת הכרה וכבוד לאדם שממנו מבקשים לייצר יצירה. אין יצירתיות בלי חופש ליצור. אין יצירתיות בלי חירות אישית. יצירתיות בכפיה נועדה לכישלון.

ארגון אינו יכול לייצר את כל אלה כאשר הוא מושתת על עולם ישן של מסגרות כח מעמדיות, של סגירות, של מיחזור הדרכים הישנות.

ארגון חייב לשאול את עצמו, את העובדים, את משפחות העובדים, את החברה והתרבות בה הוא פועל, את הקהילה, את הצרכנים, מהו היצר שלכם שאינו נענה ואינו בא לידי ביטוי, ואיך הארגון שלנו יכול לספק לכם את הצורך המובע באמצעות היצר הזה?

האם החומר מהווה בסיס לרוח או משעבד אותה?

הקוסם המודרני הוא אלכימאי של רוח האדם, הוא מתמיר את המצוי לרצוי, הוא מספק צרכים המונעים על ידי יצרים, הוא "גוגל" של הצמא למידע וידע, הוא "פייסבוק" של הצורך בתקשורת והשתייכות לקהילה, הוא המנהיג הקורא שורות אלה, החושב על הצרכים והיצרים שהוא יכול לספק כדי להניע יצירתיות, המצאתיות ותהליכי התמרה.

האדם בארגון אינו תשומה. הוא תפוקה חלקית מדי משום שזהותו המלאה אינה פורחת בארגון, והוא גם פוטנציאל אדיר שכל מה שנדרש על מנת להפעילו הוא קוסם שיגע במרכיב הרוח של היצר.

כשהאדם מגיע לעבודתו בארגון, האם הוא רואה משרד, סדנת ייצור או סדנת אומן?

הוקוס פוקוס!